Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Neoprezbiterzy 1932

Neoprezbiterzy 1933

Neoprezbiterzy 1934

Neoprezbiterzy 1935

Neoprezbiterzy 1936

Neoprezbiterzy 1937

T1938.jpg

Neoprezbiterzy 1938

Neoprezbiterzy 1940

Neoprezbiterzy 1944

T1945.jpg

Neoprezbiterzy 1945

Neoprezbiterzy 1950

Neoprezbiterzy 1951

Neoprezbiterzy 1952

Neoprezbiterzy 1953

Neoprezbiterzy 1954

Neoprezbiterzy 1957

Neoprezbiterzy 1957

Neoprezbiterzy 1959

T1960.jpg

Neoprezbiterzy 1960

Neoprezbiterzy 1961

Neoprezbiterzy 1962

Neoprezbiterzy 1964

T1965.jpg

Neoprezbiterzy 1965

Neoprezbiterzy 1966

Neoprezbiterzy 1967

Neoprezbiterzy 1968

Neoprezbiterzy 1969

Neoprezbiterzy 1970

Neoprezbiterzy 1971

Neoprezbiterzy 1972

T1973.jpg

Neoprezbiterzy 1973

T1974.jpg

Neoprezbiterzy 1974

Neoprezbiterzy 1975

Neoprezbiterzy 1977

Neoprezbiterzy 1978

Neoprezbiterzy 1979

Neoprezbiterzy 1980

Neoprezbiterzy 1981

Neoprezbiterzy 1982

Neoprezbiterzy 1983

Neoprezbiterzy 1984

Neoprezbiterzy 1985

Neoprezbiterzy 1986

Neoprezbiterzy 1987

Neoprezbiterzy 1988

Neoprezbiterzy 1989

T1990.jpg

Neoprezbiterzy 1990

Neoprezbiterzy 1991

Neoprezbiterzy 1995

Neoprezbiterzy 1996

Neoprezbiterzy 1997

Neoprezbiterzy 1998

Neoprezbiterzy 1999

Neoprezbiterzy 2001

Neoprezbiterzy 2002

Neoprezbiterzy 2004