Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

XXI Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym (26-28.11.2018)

Data dodania: 2018-11-29

fot. kl. Tomasz Nowak

Obłóczyny, Częstochowa 28.10.2018

Data dodania: 2018-10-29

fot. kl. Tomasz Nowak

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/19

Data dodania: 2018-10-09

fot. kl. Tomasz Nowak

Pożegnanie księdza profesora Arkadiusza Olczyka

Data dodania: 2018-10-09

fot. kl. Tomasz Nowak

Spotkanie maturzystów 2018

Data dodania: 2018-02-28

Fot. kl. Piotr Fedoryszak

XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Tenisie Stołowym, 28-29.11.2017 r.

Data dodania: 2017-12-13

Fot. kl. M. Szwej