Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Propedeuticum na szlaku – przystanek: Wieluń

Data dodania: 2011-11-15

Fot.: kl. Bartosz Polak

Listopadowy Dzień Skupienia

Data dodania: 2011-11-11

Zobaczcie jak ks. dr Jacek Marciniec uczył nas służby, ale i jedności.

Fot.: kl. Mateusz Muszyński

Owczarnia pamięta o swoich Pasterzach...

Data dodania: 2011-11-10

Fot.: kl. Mateusz Muszyński

Obłóczyny "od podszewki"

Data dodania: 2011-11-09

Fotorelacja z Uroczystości Przyjęcia Stroju Duchownego, czyli: obłóczyny "od podszewki".

Fot.: kl. Mateusz Muszyński

3...2...1... AKCJA!

Data dodania: 2011-11-07

Inauguracja roku formacyjnego

Data dodania: 2011-11-06

Fot.: kl. Mateusz Muszyński