Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Akcja mikołajowa - fotogaleria

Data dodania: 2016-12-13

Tradycyjnie już z racji wspomnienia św. Mikołaja klerycy wcielali się w rolę świętego oraz jego pomocników i wyruszali, aby obdarowywać innych prezentami. Największym darem jednak było podzielenie się z drugim człowiekiem uśmiechem i radością. W tym celu klerycy odwiedzili szpitale, domy pomocy społecznej i ośrodki dla potrzebujących. Prezentujemy galerię zdjęć z tegorocznej akcji mikołajowej.

Uroczystość Chrystusa Króla w Archikatedrze, 20.11.2016

Data dodania: 2016-11-22
fot. kl. Maciej Szwej

fot. kl. Maciej Szwej

XIX Mistrzostwa Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym o Puchar President, 7-10.11.2016 r.

Data dodania: 2016-11-10

fot. kl. Adam Rogal

Obłóczyny, 23.10.2016 r.

Data dodania: 2016-10-24

Fot. kl. Mateusz Stanek

Inauguracja roku akademickiego, 10.10.2016 r.

Data dodania: 2016-10-12

Fot. kl. Maciej Szwej, kl. Mateusz Stanek

Dzien otwartych drzwi, 18.06.2016 r.

Data dodania: 2016-06-21

Fot. kl. Adam Rogal, kl. Maciej Szwej