Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, odpust seminaryjny, 19.05.2016 r.

Data dodania: 2016-05-22
fot. kl. Maciej Szwej

Fot. kl. Maciej Szwej

Święcenia prezbiteratu, archikatedra częstochowska, 14.05.2016 r.

Data dodania: 2016-05-16
kl. Maciej Szwej

fot. kl. Maciej Szwej

Święcenia diakonatu w częstochowskiej archikatedrze, 7.05.2016

Data dodania: 2016-05-15
fot. kl. Maciej Szwej

fot. kl. Maciej Szwej

Rekolekcje powołaniowe "Poszukiwani miłosierni", 26-28.02.2016 r.

Data dodania: 2016-03-02

Fot. kl. Maciej Szwej, kl. Adam Rogal

Nowi lektorzy i akolici

Data dodania: 2016-02-15

Z rąk bp. Antoniego Długosza klerycy roku III i IV otrzymali posługi lektoratu i akolitatu. Obrzęd miał miejsce 13 lutego podczas Eucharystii wieńczącej rekolekcje wielkopostne. Nowi lektorzy są szczególnie wezwani do proklamacji słowa Bożego podczas liturgii. Akolici zaś mogą pomagać kapłanom w rozdawaniu Komunii Świętej i zanoszeniu jej chorym. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości.

Kolędowaliśmy na chwałę Bożą. Zobacz zdjęcia

Data dodania: 2016-02-02

XI Koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem "Miłosierdzie objawiło się" odbył się w naszym seminaryjnym kościele 31 stycznia. Przy wypełnionej po brzegi świątyni kolędowaliśmy na chwałę Bogu. Tegoroczny koncert dedykowany był Domowi Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie, na rzecz którego po koncercie przeprowadzona została kwesta.