Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Często używany w seminarium skrót G.M. oznacza Grupę Modlitewną.

Nie jest ona w seminarium stowarzyszeniem, ruchem, bractwem czy nawet wspólnotą rozumianą w sensie ścisłym (jako np. mała grupa wzrostu). Grupa modlitewna jest to raczej oddolna inicjatywa. Klerycy, którzy chcą się modlić we wspólnocie, „dodatkowo” - nie tylko w czasie przewidzianym przez program i formację - gromadzą się w imię Chrystusa i po prostu się modlą. W tym sensie jest to pełna chrystocentryczna wspólnota. Mniej istotny jest rocznik, z którego się pochodzi, wspólnota, jaką się reprezentuje czy osobisty profil duchowy. Liczy się natomiast oddawanie chwały Bogu, wyrażone w cotygodniowym spotkaniu modlitewnym w niedzielę wieczorem– oczywiście otwartym dla każdego.

Z tej cotygodniowej systematyczności zrodziła się „skrzynka modlitewna” - puszka gdzie wrzucić można kartkę z prośbą o modlitwę. Grupa modli się w tych intencjach zarówno w wspólnie jak i indywidualnie.

Bardzo ważnym elementem „życia grupy” jest comiesięczna Msza św., sprawowana przez O. Remigiusza – opiekuna G.M. Ofiarowana jest ona w intencji osób biorących w niej udział oraz tych, które znajdują się w „skrzynce”.

Grupa jest tworem bardzo dynamicznym, otwartym na każdą osobę, jej pomysły oraz każdy powiew Ducha. Od jej powstania ok. 6 lat temu przechodziła różne etapy, okresy i przemiany (także osobowe – dawno nie ma tych którzy wpadli na pomysł „G.M.” - seminarium jest jednak jakimś etapem przejściowym) Niezmienne pozostaje jedno – modlitwa.