Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Często używany w seminarium skrót G.M. oznacza Grupę Modlitewną.

Nie jest ona w seminarium stowarzyszeniem, ruchem, bractwem czy nawet wspólnotą rozumianą w sensie ścisłym (jako np. mała grupa wzrostu). Grupa modlitewna jest to raczej oddolna inicjatywa. Klerycy, którzy chcą się modlić we wspólnocie, „dodatkowo” - nie tylko w czasie przewidzianym przez program i formację - gromadzą się w imię Chrystusa i po prostu się modlą. W tym sensie jest to pełna chrystocentryczna wspólnota. Mniej istotny jest rocznik, z którego się pochodzi, wspólnota, jaką się reprezentuje czy osobisty profil duchowy. Liczy się natomiast oddawanie chwały Bogu, wyrażone w cotygodniowym spotkaniu modlitewnym w niedzielę wieczorem– oczywiście otwartym dla każdego.

Z tej cotygodniowej systematyczności zrodziła się „skrzynka modlitewna” - puszka gdzie wrzucić można kartkę z prośbą o modlitwę. Grupa modli się w tych intencjach zarówno w wspólnie jak i indywidualnie.

Bardzo ważnym elementem „życia grupy” jest comiesięczna Msza św., sprawowana przez O. Remigiusza – opiekuna G.M. Ofiarowana jest ona w intencji osób biorących w niej udział oraz tych, które znajdują się w „skrzynce”.

Grupa jest tworem bardzo dynamicznym, otwartym na każdą osobę, jej pomysły oraz każdy powiew Ducha. Od jej powstania ok. 6 lat temu przechodziła różne etapy, okresy i przemiany (także osobowe – dawno nie ma tych którzy wpadli na pomysł „G.M.” - seminarium jest jednak jakimś etapem przejściowym) Niezmienne pozostaje jedno – modlitwa.