Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Kleryckie Koło Misyjne

Kleryckie Koło Misyjne to grupa, której głównym celem jest realizacja misyjnego nakazu Chrystusa. Czynimy to w różnej formie...

G.M. - Grupa Modlitewna

Fot. kl. Adam Paśnik

Często używany w seminarium skrót G.M. oznacza Grupę Modlitewną.

Klerycki Krąg Harcerski

Fot. Grzegorz Basiński

Większość z nas słyszała kiedyś o Szarych Szeregach, Orlętach Lwowskich, albo roli jaką w czasie Powstania Warszawskiego odegrały bataliony: "Zośka", "Parasol", "Gustaw" czy "Wigry". Tym młodym ludziom ideę patriotyzmu, ducha męstwa i odwagi oraz poświęcenie dla Ojczyzny i drugiego człowieka przekazał ruch harcerski.

Kleryckie koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Jako przyszli duszpasterze KSM, w naszym kleryckim kole uczymy się pracować z młodzieżą oraz poznajemy nowe formy ewangelizacji i duszpasterstwa.

Ruch Światło-Życie

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością wspólnoty seminaryjnej Ruchu Światło-Życie. Pomogą w tym: krótki tekst oraz prezentacja multimedialna.

Rycerstwo Niepokalanej - MI

Rycerstwo Niepokalanej (Milicja Niepokalanej, w skrócie MI - od nazwy łac. Militia Immacultae) powstało z inicjatywy Ojca Maksymiliana Kolbe w 1917 roku. Jego celem jest: Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Wspólnota Żywego Różańca

Fot. sxc.hu

Wspólnota to dar, aby człowiek nie był sam na drodze do Pana.