Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. KSM tworzy młodzież w wieku od 14 do 30 lat. Celem organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła.

Jako przyszli duszpasterze KSM, w naszym kleryckim kole uczymy się pracować z młodzieżą oraz poznajemy nowe formy ewangelizacji i duszpasterstwa. Bierzemy udział w diecezjalnych szkoleniach i dniach skupienia KSM, a często sami je prowadzimy. Szczególnym polem naszego zaangażowania jest pomoc przy organizacji święta patronalnego stowarzyszenia oraz poprzedzającego go corocznego forum młodych. Ponadto w seminarium regularnie prowadzimy apele maryjne oraz prowadzimy ścienną gazetkę.