Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Kleryckie Koło Misyjne to grupa, której głównym celem jest realizacja misyjnego nakazu Chrystusa. Czynimy to w różnej formie: poprzez  modlitwę, kontakt z misjonarzami, konkretne materialne wsparcie, poznawanie misyjnych terenów i działalności misjonarzy, pogłębianie wiedzy na tematy misjologiczne i wiele, wiele innych Bożych dzieł. Posiadamy też profile na portalach społecznościowych i misyjnego bloga (zachęcamy do ich odwiedzenia- linki poniżej). Jeśli chcesz o coś  zapytać, poprosić o modlitwę lub po prostu pogadać napisz do nas: kkmwsd@gmail.com

Pozdrawiamy w Panu,

Bracia z Kleryckiego Koła Misyjnego

WSD w Częstochowie

Media społecznościowe Kleryckiego Koła Misyjnego:

Blog

Facebook

Twitter