Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

„Naznaczyć życie muzyką liturgiczną”

Data dodania: 2012-11-19

O możliwym i wskazanym wpływie muzyki liturgicznej na życie człowieka wierzącego traktuje nowa publikacja wykładowcy liturgiki w naszym seminarium, ks. dr. Pawła Maciaszka.

„Nasza Ojczyzna potrzebuje niezłomnej nadziei!”

Data dodania: 2012-11-14
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Wspólnota seminaryjna pamięta o modlitwie za Ojczyznę. W niedzielę, razem ze swoim pasterzem, abp. Wacławem Depo, zgromadziliśmy się na Eucharystii w częstochowskiej archikatedrze, aby dziękować Bogu za wolną Polskę i prosić o Jego błogosławieństwo dla naszego kraju.

"Chcemy żyć wiecznie!"

Data dodania: 2012-11-09
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Ufamy, że ta modlitwa w tej świątyni i procesja pomogą duszom w czyśćcu, strasznie cierpiącym i tęskniącym za Bogiem, który jest Miłością – mówił bp Jan Wątroba podczas Eucharystii, sprawowanej we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych w częstochowskiej archikatedrze.

Służyć spotkaniu człowieka z Bogiem

Data dodania: 2012-11-08
Fot. kl. Kamil Jurczyk

- Jesteśmy sługami spotkania człowieka z Bogiem. W przekazywaniu wiary chodzi nie tylko o przekaz prawa, ale o doprowadzenie do osobowego spotkania z Jezusem – mówił do alumnów ks. Grzegorz Szumera, który poprowadził listopadowy Dzień Skupienia w naszym seminarium.

Przyobleczeni w Chrystusa

Data dodania: 2012-11-05
Fot. kl. Kamil Jurczyk

Dzień obłóczyn w seminarium, jak w każdą niedzielę, zaczął się od Jutrzni i rozmyślania. Jednak ta niedziela nie była jak każda inna. Pod jednym względem była niepowtarzalna w całym roku, dzięki braciom z III roku.

"Nie boimy się serca rzucać za przeszkodę"

Data dodania: 2012-10-25
Ks. Zbigniew Kucharski. Fot. Archiwum KSM

Dzięki staraniom Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży alumni naszego seminarium mieli okazję spotkać się z asystentem generalnym KSM-u, ks. Zbigniewem Kucharskim.