Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu, który wezwałeś tych, których chciałeś, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, pracy z Tobą. Ty, który swoim Słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś ich w trudnościach, pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności – trudności młodych dzisiejszego świata. A jeśli powołasz któregoś z nas do poświęcenia się w całości Tobie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie od jego początku i sprawi, by rosło i przetrwało aż do końca. Niech tak się stanie.

Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1979 r.

Zobacz świadectwa kleryków o seminarium!

 

Czekamy na Ciebie!

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce (poniżej znajdziesz listę potrzebnych dokumentów). Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez internet.
 

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15;

Numer telefonu Księdza Rektora: 606 342 463;

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.
 

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 30 czerwca (sobota) i 8 września (sobota) 2018 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą oólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.

 Pomoc w rozeznawaniu:
Jak odróżnić wolę Bożą od własnego "widzimisię"?


Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do WSD ACz;
 • Własnoręcznie napisany życiorys;
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale; dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
 • Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
 • Opinie o kandydacie do seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • 2 fotografie w stroju wizytowym, en face.


Zalecana literatura przygotowawcza do egzaminu:

 • "YouCat. Katechizm dla młodych";
 • Konstytucje Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka (ogólna znajomość);
 • P. Jaskóła, "O Bogu Jedynym w Trójcy Osób", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 90-119;
 • J. Kudasiewicz, "Chrześcijaństwo religią zbawienia", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 190-213.


Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
plakat.jpg jpg 273,02 KB Pobierz