Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu, który wezwałeś tych, których chciałeś, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, pracy z Tobą. Ty, który swoim Słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś ich w trudnościach, pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności – trudności młodych dzisiejszego świata. A jeśli powołasz któregoś z nas do poświęcenia się w całości Tobie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie od jego początku i sprawi, by rosło i przetrwało aż do końca. Niech tak się stanie.

Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1979 r.

Zobacz świadectwa kleryków o seminarium!

 

Czekamy na Ciebie!

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce (poniżej znajdziesz listę potrzebnych dokumentów). Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez internet.
 

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15;

Numer telefonu Księdza Rektora: 606 342 463;

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.
 

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 30 czerwca (sobota) i 8 września (sobota) 2018 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą oólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.

 Pomoc w rozeznawaniu:
Jak odróżnić wolę Bożą od własnego "widzimisię"?


Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do WSD ACz;
 • Własnoręcznie napisany życiorys;
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale; dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
 • Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
 • Opinie o kandydacie do seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
 • 2 fotografie w stroju wizytowym, en face.


Zalecana literatura przygotowawcza do egzaminu:

 • "YouCat. Katechizm dla młodych";
 • Konstytucje Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka (ogólna znajomość);
 • P. Jaskóła, "O Bogu Jedynym w Trójcy Osób", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 90-119;
 • J. Kudasiewicz, "Chrześcijaństwo religią zbawienia", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 190-213.


Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
plakat.jpg jpg 273,02 KB Pobierz