Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

RYS HISTORYCZNY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO


Bp Teodor Kubina, pierwszy biskup nowo powstałej diecezji, zlokalizował Seminarium Duchowne w Krakowie, przyłączając je do Wydziału Teologicznego UJ. W dniu 2 października 1926 r. pierwsi klerycy rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszkali w klasztorze OO. Bernardynów w Krakowie. W chwili otwarcia Seminarium liczyło 32 alumnów na trzech kursach (I-III). Ze składek wiernych i duchowieństwa diecezji wybudowano gmach seminaryjny przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. W 1930 r. zamieszkali w nim już klerycy. Do 1954 r. klerycy byli studentami Wydziału Teologicznego UJ, w następnych latach istniało studium domesticum. Decyzją bpa Zdzisława Golińskiego, drugiego Ordynariusza Częstochowskiego WSD stało się samodzielnym Zakładem Naukowym (wrzesień 1957 r.). Na mocy umów z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie alumni Wyższego Seminarium Duchownego otrzymują stopień magistra teologii. W 1991 r. Seminarium przeniosło swoją siedzibę do Częstochowy. Nowy gmach został uroczyście poświęcony przez papieża Jana Pawła II w dniu 15 sierpnia 1991 r.

 

Rektorzy WSD

Ks. dr Karol Makowski
Ks. Bp dr Stanisław Czajka
Ks. dr Brunon Magott
Ks. dr Julian Nowak
Ks. dr Władysław Kasprzak
Ks. mgr Adam Skrzypiec
Ks. Bp dr Miłosław Kołodziejczyk
Ks. dr hab. Zenon Uchnast
Ks. dr hab. Jan. Związek
Ks. dr hab. Antoni Tronina
Ks. Bp dr Jan Franciszek Wątroba
Ks. dr Włodzimierz Kowalik
Ks. dr Andrzej Przybylski