Szukaj
Z nauczania Kościoła
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" – List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania  11-17 września 2016 r.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

Wyższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej

ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa
 
tel. 034 365-12-15; fax 034 361-51-52,
 
e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

               
Konto bankowe:
 PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie
        ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612