Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej obejmuje bogaty księgozbiór o tematyce teologicznej, filozoficznej, psychologicznej, społecznej oraz z zakresu duchowości chrześcijańskiej.

W chwili obecnej biblioteka seminaryjna,posiada nowocześnie urządzone lektorium i magazyn biblioteczny, w którym znajdują się: 119158 pozycji książkowych i 533 tytuły czasopism, w tym 106 obcojęzycznych oraz 2864 prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Księgozbiór jest aktualizowany nowościami wydawniczymi.

Z biblioteki korzystają profesorowie, wykładowcy, wychowawcy, księża, klerycy, studenci Instytutu Teologicznego oraz wielu studentów innych uczelni częstochowskich.

Księgozbiór biblioteczny jest w znacznej części wprowadzony do komputerowej bazy danych, która jest akualizowana raz w roku przez Federację Bibliotek Kościelnych "Fides". Katalogi udostępnione są na  stronie internetowej:

http://www.fides.org.pl/index.php/bazy-on-line/bazy-bibliotek/48-czestochowa-biblioteka-wsd-archidiecezji-czestochowskiej

Aktualna baza danych jest dostępna w naszej Bibliotece.

Znaczna część obecnego księgozbioru pochodzi od ofiarodawców, głównie księży biskupów i profesorów. Wiele książek biblioteka otrzymała po zmarłych prezbiterach. Wszyscy ofiarodawcy wspierający bibliotekę materialnie i ofiarujący książki, wpisani są do Księgi Mecenasów Biblioteki.

Chętnych, którzy pragną wzbogacić księgozbiór biblioteczny przekazując dary książkowe prosimy o kontakt.

Podajemy adres mailowy do biblioteki: bibliotekawsd.czestochowa@gmail.com

Biblioteka oraz czytelnia czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 16.45 (oprócz świąt kościelnych).

Obecnie dyrektorem biblioteki jest ks. dr Kamil Zadrożny.


śp. Ks. Arkadiusz Olczyk - Dzieje Biblioteki

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Dzieje Biblioteki.doc doc 79,00 KB Pobierz