Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej obejmuje bogaty księgozbiór o tematyce teologicznej, filozoficznej, psychologicznej, społecznej oraz z zakresu duchowości chrześcijańskiej.

W chwili obecnej biblioteka seminaryjna,posiada nowocześnie urządzone lektorium i magazyn biblioteczny, w którym znajdują się: 119158 pozycji książkowych i 533 tytuły czasopism, w tym 106 obcojęzycznych oraz 2864 prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Księgozbiór jest aktualizowany nowościami wydawniczymi.

Z biblioteki korzystają profesorowie, wykładowcy, wychowawcy, księża, klerycy, studenci Instytutu Teologicznego oraz wielu studentów innych uczelni częstochowskich.

Księgozbiór biblioteczny jest w znacznej części wprowadzony do komputerowej bazy danych, która jest akualizowana raz w roku przez Federację Bibliotek Kościelnych "Fides". Katalogi udostępnione są na  stronie internetowej:

http://www.fides.org.pl/index.php/bazy-on-line/bazy-bibliotek/48-czestochowa-biblioteka-wsd-archidiecezji-czestochowskiej

Aktualna baza danych jest dostępna w naszej Bibliotece.

Znaczna część obecnego księgozbioru pochodzi od ofiarodawców, głównie księży biskupów i profesorów. Wiele książek biblioteka otrzymała po zmarłych prezbiterach. Wszyscy ofiarodawcy wspierający bibliotekę materialnie i ofiarujący książki, wpisani są do Księgi Mecenasów Biblioteki.

Chętnych, którzy pragną wzbogacić księgozbiór biblioteczny przekazując dary książkowe prosimy o kontakt.

Podajemy adres mailowy do biblioteki: bibliotekawsd.czestochowa@gmail.com

Biblioteka oraz czytelnia czynne codziennie w godzinach od 9.00 do 16.45 (oprócz świąt kościelnych).

Obecnie dyrektorem biblioteki jest ks. dr Kamil Zadrożny.

śp. Ks. Arkadiusz Olczyk - Dzieje Biblioteki

Katalog:

 
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Dzieje Biblioteki.doc doc 79,00 KB Pobierz