Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSD Częstochowa

Data dodania: 2010-01-05

Przemówienie Księdza Rektora

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów - 30 maja 2008 r.

Data dodania: 2008-05-30
Kongregacja ds. Duchowieństwa - Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielkanoc 2008 r.

Data dodania: 2008-04-25

„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem  węgielnym. 

   Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana”

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2008 r.

Data dodania: 2008-04-24

UMOWA – PRZYMIERZE Z NAJWYŻSZYM KAPŁANEM

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielki Post 2008 r.

Data dodania: 2008-04-23

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielki Post 2008 r.

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 13.04.2008 r.

Data dodania: 2008-04-13

Powołania w służbie Kościoła misyjnego