Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświecenia budynku Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej - Jan Paweł II

Data dodania: 2008-02-03

Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświecenia budynku Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej - Jan Paweł II

Przesłanie na Wielki Post 2008 r. - Benedykt XVI

Data dodania: 2008-02-02

„Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)

Przemówienie Benedykta XVI do kapłanów i diakonów - Bawaria 14.09.2006 r.

Data dodania: 2006-09-14

Przemówienie Benedykta XVI do kapłanów i diakonów - Bawaria 14.09.2006 r.

Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem - Warszawa 25.05.2006 r.

Data dodania: 2006-05-25

Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem - Warszawa 25.05.2006 r.