Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dar i zadanie - List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Data dodania: 2015-06-13

Dar i zadanie - List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)

Data dodania: 2015-03-26

Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)

Dotyk Miłosierdzia. Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej

Data dodania: 2015-03-09

Dotyk Miłosierdzia. Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Data dodania: 2015-02-22

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r. - "Umacniajcie serca wasze" (Jk 5, 8)

Głosić z radością Ewangelię o rodzinie - List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

Data dodania: 2014-12-13

Głosić z radością Ewangelię o rodzinie - List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny

List papieża Franciszka z okazji Roku Życia Konsekrowanego

Data dodania: 2014-12-01

List papieża Franciszka z okazji Roku Życia Konsekrowanego.