Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2016 r.

Data dodania: 2014-02-24

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży 2014 r.

Wspomnienie o Śp. Księdzu Profesorze Marianie Szczepańskim

Data dodania: 2014-02-21

Wspomnienie o Śp. Księdzu Profesorze Marianie Szczepańskim

ŚWIATŁO ŻYCIA KONSEKROWANEGO – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2014 r.

Data dodania: 2014-02-01

ŚWIATŁO ŻYCIA KONSEKROWANEGO – List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego 2014 r.

Papież Franciszek - Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01. 2014 r.

Data dodania: 2014-01-31

Papież Franciszek - Orędzie na 48. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 24.01. 2014 r.

List Pasterski Episkopatu Polski - Niedziela Świętej Rodziny 2013 r.

Data dodania: 2013-12-29

List Pasterski Episkopatu Polski - Niedziela Świętej Rodziny 2013 r.

Powołani przez Słowo, czyli o powołaniu w 5 minut! Zobacz filmy!

Data dodania: 2013-12-05

Powołani przez Słowo, czyli o powołaniu w 5 minut! Zobacz filmy ze świadectwem!