Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

 

 

MODERATORZY SEMINARIUM

 

Rektor:

 

Ks. Grzegorz SZUMERA – dr filozofii, mgr teologii, wykładowca metafizyki w Wyższym Seminarium Duchownym; ur. 06.07.1970 r., Kamienica Polska, prezb. 10.06.2000 r., 2015

tel. 34/365-12-15

komórkowy: 579-997-750

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

 

Wicerektor:

  Ks. Konrad KOŚCIK – mgr.-lic. teologii, członek Rady Kapłańskiej Diecezji Sosnowieckiej, wykładowca liturgiki, teologii pastoralnej i dziedzictwa Kościoła Sosnowieckiego w Wyższym Seminarium Duchownym; ur. 06.01.1978 r., Sosnowiec, prezb. 03.06.2006, 2010

tel. 34/365-12-15

e-mail: konradkoscik@gmail.com

 

  Ks. Adam FOGELMAN – dr filozofii, mgr teologii; kanonik RM; wykładowca wstępu do filozofii, filozofii politycznej, historii filozofii, filozofii Boga i teorii poznania w Wyższym Seminarium Duchownym; ur. 11.10.1975, Piotrków Trybunalski, prezb. 10.06.2000, 2009

tel. 34/365-12-15

e-mail: adamfogelman@interia.pl
  


Prefekt alumnów:

  Ks. Kamil ZADROŻNY – dr teologii; wykładowca mariologii w Wyższym Seminarium Duchownym;

tel. 34/365-12-15

e-mail: kamilzadrozny10@gmail.com
  Ojcowie duchowni:

 

Ks. Łukasz DYKTYŃSKI  dr teologii; wykładowca teologii duchowości w Wyższym Seminarium Duchownym; ur. 20.02.1982, Częstochowa, prezb. 26.05.2007, 2014

tel. 34/365-12-15

e-mail: ldyktynski@wp.pl

 

 

Ks. Michał PABIAŃCZYK – mgr lic. teologii, wykładowca praecepta urbanitatis, ur. 25.10.1976, Stargard Szczeciński, prezb. 29.05.2004, 2016

tel. 34/365-12-15

e-mail: kosma713@interia.plDyrektor administracyjny (prokurator):

  Ks. Zbigniew KRAWCZYK  mgr teologii;

tel. 34/324-12-15