Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Klerycy naszego seminarium, związani z Ruchem Światło-Życie, wzięli udział w XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych, która odbyła się, jak co roku, na Jasnej Górze. Jak przeżyli ten czas, możecie zobaczyć w filmie, który z tej okazji przygotowali.

Flm zawiera wywiady z pasterzami Kościoła, obecnymi na Kongregacji Odpowiedzialnych: abp. Wacławem Depo i bp. Edwardem Dajczakiem z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Można w nim zobaczyć także świadectwa kleryków, którzy opowiadają o swoim doświadczeniu czasu Kongregacji. Znajdziemy także sporo ujęć i obrazów z Auli Kordeckiego, gdzie odbywało się spotkanie liderów Ruchu Światło-Życie.

Autorem filmu jest alumn III roku, kl. Krzysztof Gryz, odpowiedzialny w naszym seminarium za wspólnotę Ruchu Światło-Życie.

kl. Jacek Kijas