Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Nasze Życie" można pobrać stąd.

 

Ze wstępniaka:

Tematem najnowszego numeru "Naszego Życia" jest słowo. Chyba każdy z nas intuicyjnie wie, o czym jest mowa. Dzięki słowu możemy komunikować się z drugim człowiekiem, nazywać to, co odkrywamy w nas samych, słowo może być śpiewane, z jego pomocą możemy oddać piękno stworzonego świata, a także możemy budować nim wspaniałe relacje. Już na tej płaszczyźnie dostrzegamy jego niezwykłe bogactwo. Co więcej, za pomocą słów możemy modlić się do Boga. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że sam Bóg zechciał stać się dla nas Słowem! By zrozumieć tę zagadkę, zachęcam do przeczytania artykułu księdza Rektora na stronach 4-5.

Słowo otwiera się na drugiego. W tym numerze "Naszego Życia" polecam przeczytanie dwóch wyjątkowych wywiadów, z s. Gaudią Skass oraz z ks. Rafałem Kowalskim. W pierwszym możemy zachwycić się pięknem Bożego prowadzenia i ogromem radości, natomiast w drugim odkryjemy, czym tak naprawdę jest dialog międzyludzki i jakie skrywa tajemnice. Nie zabraknie również naszych stałych rubryk, jak Kącik Ministranta, Powołaniowy, czy Duchowy FAQ. W "Naszym Życiu" każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjemnej lektury!

 

kl. Mateusz Golis,

redaktor naczelny

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Nasze Życie_18.pdf pdf 1,29 MB Pobierz