Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"Nasze Życie" – lato A.D. 2015

Dziękczynienie, Msza Święta, łamanie chleba, wieczerza Pańska, ofiara czysta – jakże wiele określeń ma Najświętszy Sakrament! Tej przebogatej rzeczywistości poświęcamy nowy numer "Naszego Życia". Niech będzie to dobra lektura na czas wakacji.

"Nasze Życie" – Boże Narodzenie A.D. 2014

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego kleryckiego pismaW numerze refleksja na temat powołania jako prezentu od Pana Boga.

"Nasze Życie" – lato A.D. 2014

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego kleryckiego pisma. W numerze relacja z naszej pielgrzymki do Rzymu oraz wiele innych ciekawych artykułów.

"Nasze Życie" - Boże Narodzenie A.D. 2013

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego kleryckiego pisma. Tym razem piszemy o trudzie budowania jedności, który owocuje Bożym darem pokoju.

"Nasze Życie" – wiosna/lato A.D. 2013

Zapraszamy do lektury nowego numeru pisma kleryckiego Nasze Życie. Ukazujemy w nim bogatą rzeczywistość Kościoła, który jest naszym domem.