Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Życie jest przygodą - to temat najnowszego, wakacyjnego wydania "Naszego Życia", czyli gazety tworzonej przez kleryków seminarium w Częstochowie. Zapraszmy do lektury pisma w wersji elektronicznej.


Gazetę można przeczytać tutaj:"Nasze Życie", nr 17 (2017)Ze wstępniaka:

"Życie to nie problem do rozwiązania, ale przygoda do przeżycia" – słowa Johna Eldredge’a stanowią motto obecnego wydania naszej gazety. Tak właśnie trzeba patrzeć na swoje życie. Jest ono wielkim darem od Pana Boga. Trzeba go wykorzystać! Trzeba brać z życia pełnymi garściami! Kochać, przyjaźnić się, spełniać marzenia, podejmować odważne decyzje, realizować swoje pasje, odrywać najgłębsze pragnienia i iść za nimi. Tego nam trzeba. Nie chować się przed życiem, ale schować lęk przed życiem. To jest nasze powołanie. Przeżywać głęboką radość z życia! Trochę szaleństwa też się tutaj przyda.

Sam Bóg pragnie, abyśmy żyli w pełni. On jest miłośnikiem życia i hojnie obdarza nas swoimi darami. Pisze o tym ks. Łukasz Dyktyński, ojciec duchowny kleryków. Przeczytajcie o tym, jak możemy się rozwijać i walczyć oraz dlaczego to, co najlepsze, jest dopiero przed nami. Zachęcam też do zapoznania się z wywiadem z bp. Andrzejem Przybylskim. Opowiada on o swoim życiu z wielką wdzięcznością. Wspomina m.in. czas rozeznawania swojego powołania oraz okres pracy ze studentami. Natomiast o tym, że powołanie do małżeństwa i kapłaństwa jest niezwykłą przygodą, zaświadczają p. Agnieszka Grudzieńska i ks. Andrzej Witek. Przeczytajcie ich świadectwa na s. 26.

Tradycyjnie już w przedwakacyjnym numerze "Naszego Życia" prezentujemy nowo wyświęconych diakonów i prezbiterów. I nie omińcie krzyżówki na ostatniej stronie! Nagrody czekają!

Udanych wakacji, pełnych przygód i radości!

 

dk. Wojciech Biś

Zapraszamy także do obejrzenia filmu związanego z artykułem na str. 11: