Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Trwa czas rekrutacji kandydatów do naszego seminarium. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w swoim sercu odczuwają pragnienie poznania swojego powołania i zostania księdzem. Droga do kapłaństwa wiedzie przez formację w seminarium.

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”(J 15,16) – mówi Pan Jezus. Jeśli czujesz, że chcesz trafić do seminarium, by spotkać się bliżej z Panem Bogiem i tu odkryć swoje powołanie, to właśnie teraz jest czas, w którym możesz się do nas zgłosić! Seminarium jest miejscem, gdzie każdy może poznać siebie, wejść w głębszą modlitwę w oddzieleniu od świata, by w prawdziwej wolności móc podjąć decyzję o wyborze drogi życia z Panem Jezusem.

Jak to zrobić? By dostać się do seminarium, trzeba wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich jest umówienie się na rozmowę z wychowawcami seminaryjnymi. Umówić się można telefonicznie. Rozmowa ta to czas wspólnego poznania się i rozważania o powołaniu. Podczas tej rozmowy warto przedstawić także dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia do seminarium. Wszelkie szczegóły dotyczące dokumentów, numer telefonu do seminarium i inne istotne dane znajdziesz, klikając w poniższy link lub w widoczną wyżej zakładkę „Kandydaci”.

Kliknij tutaj po więcej informacji jak dostać się do seminarium

 

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić,
abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.
Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i użycz mi tez siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.