Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Trwa czas rekrutacji kandydatów do naszego seminarium. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w swoim sercu odczuwają pragnienie poznania swojego powołania i zostania księdzem. Droga do kapłaństwa wiedzie przez formację w seminarium.

„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”(J 15,16) – mówi Pan Jezus. Jeśli czujesz, że chcesz trafić do seminarium, by spotkać się bliżej z Panem Bogiem i tu odkryć swoje powołanie, to właśnie teraz jest czas, w którym możesz się do nas zgłosić! Seminarium jest miejscem, gdzie każdy może poznać siebie, wejść w głębszą modlitwę w oddzieleniu od świata, by w prawdziwej wolności móc podjąć decyzję o wyborze drogi życia z Panem Jezusem.

Jak to zrobić? By dostać się do seminarium, trzeba wykonać kilka kroków. Pierwszym z nich jest umówienie się na rozmowę z wychowawcami seminaryjnymi. Umówić się można telefonicznie. Rozmowa ta to czas wspólnego poznania się i rozważania o powołaniu. Podczas tej rozmowy warto przedstawić także dokumenty, które są potrzebne do przyjęcia do seminarium. Wszelkie szczegóły dotyczące dokumentów, numer telefonu do seminarium i inne istotne dane znajdziesz, klikając w poniższy link lub w widoczną wyżej zakładkę „Kandydaci”.

Kliknij tutaj po więcej informacji jak dostać się do seminarium

 

Panie, proszę Cię gorąco: wlej Twoje światło w moją duszę, a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić,
abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.
Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś. Okaż mi Twoją wolę i użycz mi tez siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą. Amen.