Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

– Z całego serca wyrażam wdzięczność umiłowanym wspólnotom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej za liczny udział w pogrzebie mojej Mamy śp. Izabeli Olczyk. – napisał nasz wykładowca, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk. Prezentujemy cały tekst przesłanych podziękowań.

 

Pełny tekst wiadomości:

 

Z całego serca wyrażam wdzięczność umiłowanym wspólnotom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej za liczny udział w pogrzebie mojej Mamy śp. Izabeli Olczyk.

Dziękuję naszemu Księdzu Rektorowi dr. Grzegorzowi Szumerze za obecność na pogrzebie oraz wielkie wsparcie i słowa otuchy.

Na ręce Księdza Rektora składam szczere podziękowanie wszystkim Księżom Profesorom, wszystkim Księżom Wychowawcom seminaryjnym, diakonom i przedstawicielom naszych ukochanych kleryków (zwłaszcza z mojego seminarium naukowego i biblioteki). Dziękuję Wam za obecność, za dar modlitwy, za wszelkie wyrazy wsparcia i solidarności!

Drogim klerykom dziękuję za piękną asystę liturgiczną.

Panie, Ty wiesz, gdzie każdy z nich mieszka. Idź i w moim imieniu zastukaj do ich drzwi, zanosząc moją wielką wdzięczność!

Ks. Arkadiusz Olczyk