Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

– Z całego serca wyrażam wdzięczność umiłowanym wspólnotom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej za liczny udział w pogrzebie mojej Mamy śp. Izabeli Olczyk. – napisał nasz wykładowca, ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk. Prezentujemy cały tekst przesłanych podziękowań.

 

Pełny tekst wiadomości:

 

Z całego serca wyrażam wdzięczność umiłowanym wspólnotom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej za liczny udział w pogrzebie mojej Mamy śp. Izabeli Olczyk.

Dziękuję naszemu Księdzu Rektorowi dr. Grzegorzowi Szumerze za obecność na pogrzebie oraz wielkie wsparcie i słowa otuchy.

Na ręce Księdza Rektora składam szczere podziękowanie wszystkim Księżom Profesorom, wszystkim Księżom Wychowawcom seminaryjnym, diakonom i przedstawicielom naszych ukochanych kleryków (zwłaszcza z mojego seminarium naukowego i biblioteki). Dziękuję Wam za obecność, za dar modlitwy, za wszelkie wyrazy wsparcia i solidarności!

Drogim klerykom dziękuję za piękną asystę liturgiczną.

Panie, Ty wiesz, gdzie każdy z nich mieszka. Idź i w moim imieniu zastukaj do ich drzwi, zanosząc moją wielką wdzięczność!

Ks. Arkadiusz Olczyk