Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Eklezjologia fundamentalna, teologia duchowości, historia filozofii, metafizyka... To nazwy niektórych przedmiotów, z których w najbliższym czasie przyjdzie nam zdawać egzaminy. 1 czerwca w naszym seminarium rozpoczęła się sesja egzaminacyjna. Prosimy o modlitwę, by był to czas rozwoju naszej wiedzy i mądrości.


W czasie plan dnia w kleryckim życiu wypełnia przede wszystkim nauka. Zdane egzaminy to gwarancja spokojnych wakacji, co jest bardzo ważne dla każdego studenta. W tym roku wakacje rozpoczną się dla wspólnoty seminaryjnej 25 czerwca. W tym dniu będzie możliwy wyjazd do domu rodzinnego.

Łącząc się w trudach naukowych zmagań, życzymy wszystkim studentom potrzebnych łask Ducha Świętego na czas egzaminów.