Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jeśli chcesz poznać seminarium duchowne i zobaczyć, jak żyją klerycy, to odwiedź nas 18 czerwca 2016 r. i weź udział w dniu otwartych drzwi. W programie znajduje się czas na Mszę Świętą oraz różne atrakcje. Będzie to szczególna okazja do spotkania się z klerykami i rozmowy o powołaniu. Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z duszpasterzami.

 

Startujemy o godz. 10.00 (bardzo prosimy o punktualność). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami umieszczonymi na plakacie i poniższym programem. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie liczby chętnych najpóźniej do 16 czerwca. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: wsdrok1@gmail.com lub pod numerem telefonu: 664-712-724

 

Program:

10:00 – Rozpoczęcie na auli Jana Pawła II

10:15 – Zwiedzanie seminarium (w grupach)

11:30 – Możliwość spowiedzi i przygotowanie do Eucharystii

11:45 – Msza Święta

12:45 – Obiad

13:30 – Konkurs

14:15 – Przedstawienie w wykonaniu rocznika I

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i świadectwa

16:00 – Zakończenie