Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

26 sierpnia to data szczególna dla Kościoła w Polsce, a także dla naszej prowincji kościelnej. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej to święto patronalne metropolii częstochowskiej. Zapraszamy do udziału w jego obchodach, których program prezentujemy.


Program obchodów uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej - 25-26 sierpnia 2016 r. 


25 sierpnia, czwartek 

17.00 - Diecezjalna Procesja Maryjna z Archikatedry na Jasną Górę 

19.00 - Msza św. na Szczycie jasnogórskim - przewodniczy bp Grzegorz Kaszak, biskup diec. sosnowieckiej 

21.00 - Apel Jasnogórski - bp Andrzej Jeż, biskup diec. tarnowskiej 

Czuwanie nocne - Pomocnicy Maryi Matki Kościoła /Kaplica Matki Bożej/

 

26 sierpnia, piątek 

5.30 - Godzinki 

6.00 - Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej, Msza św. z homilią 

10.00 - Modlitwa Pielgrzymów - dziękczynienie za 1050. rocznicę Chrztu Polski - o. Kamil Szustak /Szczyt jasnogórski/ 

10.45 - Ingres Księży Biskupów 

11.00 - SUMA PONTYFIKALNA 

przewodniczy - abp Wojciech Polak, Prymas Polski 

powitanie - o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów 

Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich 

Przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

14.00 - Droga Krzyżowa - o. Wojciech Dec, Młodzież z Duszpasterstwa Hale /Wały jasnogórskie/ 

16.15 - Różaniec - o. Krzysztof Pisanko /Kaplica Matki Bożej/ 

18.30 - Procesja Eucharystyczna - o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów 

19.00 - Msza św. z homilią - abp Wacław Depo, metropolita częstochowski 

21.00 - Apel Jasnogórski - o. Tomasz Tlałka 

 

jasnagora.com