Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dobiegły końca wakacje alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Dnia 18 września do seminarium przybyli alumni pierwszego roku, a tydzień później pozostali seminarzyści, by przez przeżycie rekolekcji przygotować się do nowego roku akademickiego oraz kontynuacji formacji intelektualnej i duchowej. Rekolekcje inauguracyjne, odbywające się od 24. do 29. września poprowadził ks. Piotr Spychała - ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu i egzorcysta diecezjalny. W konferencjach i homiliach, rekolekcjonista zwracał naszą uwagę na potrzebę głębokiego i autentycznego życia duchowego, która jest tak istotna w życiu kapłanów i tych którzy się przygotowują do kapłaństwa. Ksiądz Piotr dzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem posługi ojca duchownego i egzorcysty.Każdy dzień naszych rekolekcji, oprócz centralnego punktu, jakim była Eucharystia, wypełniała wspólna modlitwa Liturgią Godzin oraz adoracyjne trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Ubogaceni naukami rekolekcyjnymi wróciliśmy, po wakacyjnej przerwie do naszych obowiązków i dalszego kroczenia ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Konferencja rekolekcjonisty - księdza Piotra Spychały.

Msza święta pod przewodnictwem ks. Piotra Spychały na zakończenie rekolekcji.

Podziękowania v-dziekana alumnów Łukasza Rotengrubera
na ręce księdza rekolekcjonisty.