Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dobiegły końca wakacje alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Dnia 18 września do seminarium przybyli alumni pierwszego roku, a tydzień później pozostali seminarzyści, by przez przeżycie rekolekcji przygotować się do nowego roku akademickiego oraz kontynuacji formacji intelektualnej i duchowej. Rekolekcje inauguracyjne, odbywające się od 24. do 29. września poprowadził ks. Piotr Spychała - ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu i egzorcysta diecezjalny. W konferencjach i homiliach, rekolekcjonista zwracał naszą uwagę na potrzebę głębokiego i autentycznego życia duchowego, która jest tak istotna w życiu kapłanów i tych którzy się przygotowują do kapłaństwa. Ksiądz Piotr dzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem posługi ojca duchownego i egzorcysty.Każdy dzień naszych rekolekcji, oprócz centralnego punktu, jakim była Eucharystia, wypełniała wspólna modlitwa Liturgią Godzin oraz adoracyjne trwanie przed Najświętszym Sakramentem. Ubogaceni naukami rekolekcyjnymi wróciliśmy, po wakacyjnej przerwie do naszych obowiązków i dalszego kroczenia ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Konferencja rekolekcjonisty - księdza Piotra Spychały.

Msza święta pod przewodnictwem ks. Piotra Spychały na zakończenie rekolekcji.

Podziękowania v-dziekana alumnów Łukasza Rotengrubera
na ręce księdza rekolekcjonisty.