Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Serdecznie zapraszamy na koncert i świadectwo wiary grupy "Wyrwanych z niewoli", którzy już 8 listopada 2016 r. o godz. 18.30 wystąpia w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przy ulicy Jagiellońskiej 67/71 w Częstochowie. Występ stanowi część XIX Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych o Puchar President. To szczególne wydarzenie otwarte jest dla każdego, a przede wszystkim dla młodzieży. Wstęp jest wolny.


Będzie to nie tylko porcja dobrej muzyki poruszającej serca młodych ludzi, ale przede wszystkim świadectwo wiary w Boga, który może przemienić ludzkie życie. Organizatorem wydarzenia jest Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. Patronat honorowy objął Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo. Sponsorem występu jest President Electronics Poland.