Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - 7. października 2006 roku, był dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. O godzinie 9:00 w kościele seminaryjnym rozpoczęła się uroczysta Msza św. inauguracyjna, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak. Wzięli w niej udział księża profesorowie, moderatorzy, wykładowcy i alumni naszego seminarium. Na uroczystość zaproszeni zostali również przedstawiciele innych seminariów, uczelni świeckich, a także liczni goście. Po Eucharystii uczestnicy zgromadzili się w auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się druga część ceremonii, rozpoczęta wykonaniem przez chór seminaryjny tradycyjnego „Gaude Mater”. Słowo powitania skierował do zebranych rektor seminarium ks. dr Włodzimierz Kowalik. Przedstawił również sprawozdanie z działalności Seminarium w roku akademickim 2005/2006. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, między innymi prodziekan wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski, a także prezydent Częstochowy dr Tadeusz Wrona. Jednym z ważniejszych momentów inauguracji była immatrykulacja alumnów roku pierwszego, czyli włączenie ich do grona alumnów i studentów. Inauguracyjny wykład pt. „Eucharystia i Kościół. Wokół eklezjologii eucharystycznej Benedykta XVI” wygłosił ks. dr Teofil Siudy. Po wykładzie ksiądz arcybiskup metropolita Stanisław Nowak podziękował uczestnikom inauguracji, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali „Gaudeamus Igitur”. Uroczystość zakończył wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym.

Uroczysta Msza św. inauguracyjna pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Chór Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

"Gaude Mater" w wykonaniu chóru seminaryjnego.

Słowo powitania wygłosił ks. rektor dr Włodzimierz Kowalik.

Goście zgromadzeni na auli seminaryjnej.

Przemówienie prodziekana wydziału Teologicznego PAT w Krakowie
ks. prof. dr. hab. Łukasza Kamykowskiego.

Słowo prezydenta Częstochowy - dr. Tadeusza Wrony.

Immatrykulacja alumnów pierwszego roku.

Arcybiskup Stanisław Nowak wraz z ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem
wręczają indeksy alumnom roku pierwszego.

Wykład inauguracyjny ks. dr. Teofila Siudego.

Przemówienie metropolity częstochowskiego - arcybiskupa Stanisława Nowaka.

Najmłodsi studenci częstochowskiego seminarium z arcybiskupem
Stanisławem Nowakiem i ks. rektorem Włodzimierzem Kowalikiem.