Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Od wielu już lat, w nocy z 11. na 12. dnia każdego miesiąca, wierni archidiecezji częstochowskiej, zgromadzeni wokół swego Arcypasterza, trwają na ufnej modlitwie przed Obliczem Czarnej Madonny. Tradycyjnie, w październikowym czuwaniu uczestniczy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ze swymi przełożonymi. Tak też i w tym roku, alumni poprowadzili rozważania maryjne oparte na tekstach “Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego” Prymasa Tysiąclecia. Przewodniczyli także modlitwie różańcowej, w której zawierzyli opiece Maryi rozpoczynający się właśnie kolejny rok akademicki i nowy rok formacji do kapłaństwa. O północy arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak odprawił uroczystą Mszę św. w koncelebrze biskupa Jana Wątroby, rektora seminarium – ks. Włodzimierza Kowalika i przełożonych WSD.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej
w kaplicy Cudownego Obrazu.