Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Od wielu już lat, w nocy z 11. na 12. dnia każdego miesiąca, wierni archidiecezji częstochowskiej, zgromadzeni wokół swego Arcypasterza, trwają na ufnej modlitwie przed Obliczem Czarnej Madonny. Tradycyjnie, w październikowym czuwaniu uczestniczy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ze swymi przełożonymi. Tak też i w tym roku, alumni poprowadzili rozważania maryjne oparte na tekstach “Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego” Prymasa Tysiąclecia. Przewodniczyli także modlitwie różańcowej, w której zawierzyli opiece Maryi rozpoczynający się właśnie kolejny rok akademicki i nowy rok formacji do kapłaństwa. O północy arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak odprawił uroczystą Mszę św. w koncelebrze biskupa Jana Wątroby, rektora seminarium – ks. Włodzimierza Kowalika i przełożonych WSD.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej
w kaplicy Cudownego Obrazu.