Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Jak odkryć swoje powołanie? Co mam robić w życiu? Jak być szczęśliwym? W odnalezieniu odpowiedzi na te pytania pomogą ci rekolekcje powołaniowe w naszym seminarium. Odbędą się one w dniach 20-22 stycznia 2017 r. Zapraszamy!

 


  • przyjazd do godz. 17.00, zakończenie po obiedzie o godz. 14.30,
  • rekolekcje przeznaczone są dla chłopców i młodych mężczyzn. Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodziców,
  • jeśli to możliwe, należy zabrać ze sobą Pismo Święte i śpiwór,
  • karta zgłoszeniowa jest do pobrania tutaj. Należy ją przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do 16 stycznia 2017 r. Zgłoszenia przyjmujemy też telefonicznie,
  • e-mail zgłoszeniowy: kontakt@seminarium.czest.pl,
  • koszt udziału w rekolekcjach – 70 zł.
 

Nasz adres: Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. św. Barbary 41, tel. (34) 365 12 15

 

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Karta zgłoszeniowa na rekolekcje powołaniowe 2017 doc 29,00 KB Pobierz