Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dziś rozpoczynamy cykl "Spotkanie ze Słowem". O co chodzi? Jest to zaproszenie do osobistej modlitwy słowem Bożym. Proponujemy wam kilka myśli, które pomogą w rozważeniu fragmentu Pisma Świętego.

 

Pewnie niektórzy z was uczestniczyli przed dwoma tygodniami w rekolekcjach, jakie odbyły się w naszym seminarium pod hasłem "Jezus rybakiem ludzi". Tam wśród wielu zaproszeń otrzymaliście jedno szczególne - zaproszenie do spotkania z Bogiem obecnym w Jego słowie. Dla wielu z was to z całą pewnością nie pierwsze takie zaproszenie.
Zaproponowaliśmy teksty do modlitwy słowem Bożym, które uczestnicy rekolekcji otrzymali na zakładkach. Tam zostawiliśmy kilka ogólnych wskazań, jak można modlić się tekstem biblijnym.
Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej i dzisiaj proponujemy kilka myśli, które mogą być pomocne w rozważeniu zaproponowanego fragmentu. To ledwie kilka możliwości, na pewno sami zaproponowaliście znacznie więcej, ale... to nie zawody sportowe. Na dziś niech wystarczy tyle.
Zostawiamy pięć wskazówek i prawdopodobnie będziemy się tego trzymać. Nie oznacza to, że trzeba pójść za każdą z nich, nie trzeba trzymać się kolejności... To pomoc dla was, korzystajcie według uznania.
Zapraszamy do dzielenia się przemyśleniami, refleksjami, jakie Bóg pomógł wam odkryć w modlitwie.

 

Przygotowane przez nas propozycje rozważań znajdziesz tutaj: http://www.seminarium.czest.pl/pliki/Slowo1/