Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Dziś rozpoczynamy cykl "Spotkanie ze Słowem". O co chodzi? Jest to zaproszenie do osobistej modlitwy słowem Bożym. Proponujemy wam kilka myśli, które pomogą w rozważeniu fragmentu Pisma Świętego.

 

Pewnie niektórzy z was uczestniczyli przed dwoma tygodniami w rekolekcjach, jakie odbyły się w naszym seminarium pod hasłem "Jezus rybakiem ludzi". Tam wśród wielu zaproszeń otrzymaliście jedno szczególne - zaproszenie do spotkania z Bogiem obecnym w Jego słowie. Dla wielu z was to z całą pewnością nie pierwsze takie zaproszenie.
Zaproponowaliśmy teksty do modlitwy słowem Bożym, które uczestnicy rekolekcji otrzymali na zakładkach. Tam zostawiliśmy kilka ogólnych wskazań, jak można modlić się tekstem biblijnym.
Postanowiliśmy jednak pójść o krok dalej i dzisiaj proponujemy kilka myśli, które mogą być pomocne w rozważeniu zaproponowanego fragmentu. To ledwie kilka możliwości, na pewno sami zaproponowaliście znacznie więcej, ale... to nie zawody sportowe. Na dziś niech wystarczy tyle.
Zostawiamy pięć wskazówek i prawdopodobnie będziemy się tego trzymać. Nie oznacza to, że trzeba pójść za każdą z nich, nie trzeba trzymać się kolejności... To pomoc dla was, korzystajcie według uznania.
Zapraszamy do dzielenia się przemyśleniami, refleksjami, jakie Bóg pomógł wam odkryć w modlitwie.

 

Przygotowane przez nas propozycje rozważań znajdziesz tutaj: http://www.seminarium.czest.pl/pliki/Slowo1/