Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Niedziela przed 16. października, jest w polskim Kościele obchodzona jako Dzień Papieski. Obchody tego szczególnego wspomnienia osoby i pontyfikatu Papieża – Polaka rozpoczęły się w naszym seminarium już w sobotę, 14. października, Sympozjum Papieskim zorganizowanym przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie. Prelegenci przypomnieli sylwetkę i przesłanie Jana Pawła II – apostoła miłosierdzia. W niedzielę natomiast, centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. celebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka w bazylice archikatedralnej. Udział w niej wzięły delegacje władz miasta, szkół, organizacji i stowarzyszeń kościelnych, poczty sztandarowe oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego ze swymi przełożonymi.

Uczestnicy Sympozjum Papieskiego zebrani na Auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelekcja ks. dr. Jarosława Grabowskiego.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka
w bazylice archikatedralnej.