Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Niedziela przed 16. października, jest w polskim Kościele obchodzona jako Dzień Papieski. Obchody tego szczególnego wspomnienia osoby i pontyfikatu Papieża – Polaka rozpoczęły się w naszym seminarium już w sobotę, 14. października, Sympozjum Papieskim zorganizowanym przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie. Prelegenci przypomnieli sylwetkę i przesłanie Jana Pawła II – apostoła miłosierdzia. W niedzielę natomiast, centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. celebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka w bazylice archikatedralnej. Udział w niej wzięły delegacje władz miasta, szkół, organizacji i stowarzyszeń kościelnych, poczty sztandarowe oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego ze swymi przełożonymi.

Uczestnicy Sympozjum Papieskiego zebrani na Auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelekcja ks. dr. Jarosława Grabowskiego.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka
w bazylice archikatedralnej.