Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Niedziela przed 16. października, jest w polskim Kościele obchodzona jako Dzień Papieski. Obchody tego szczególnego wspomnienia osoby i pontyfikatu Papieża – Polaka rozpoczęły się w naszym seminarium już w sobotę, 14. października, Sympozjum Papieskim zorganizowanym przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie. Prelegenci przypomnieli sylwetkę i przesłanie Jana Pawła II – apostoła miłosierdzia. W niedzielę natomiast, centralnym punktem obchodów była uroczysta Msza św. celebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka w bazylice archikatedralnej. Udział w niej wzięły delegacje władz miasta, szkół, organizacji i stowarzyszeń kościelnych, poczty sztandarowe oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego ze swymi przełożonymi.

Uczestnicy Sympozjum Papieskiego zebrani na Auli im. Jana Pawła II
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej.

Prelekcja ks. dr. Jarosława Grabowskiego.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka
w bazylice archikatedralnej.