Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Czy Boga można usłyszeć? Tak! Mówi do nas przede wszystkim przez Pismo Święte. Proponujemy rozważenie fragmentu Ewangelii św. Łukasza o miłości nieprzyjaciół i dostarczamy kilka kilka pomocnych myśli w tej lekturze. Usłysz, jak On do ciebie mówi!

 

Zobacz naszą propozycję rozważań: www.seminarium.czest.pl/pliki/Slowo4