Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

25 lutego w naszym domu miała miejsce niezwykła uroczystość, która zgromadziła licznych przedstawicieli duchowieństwa i świata nauki. Słów wdzięczności, licznych podziękowań, ciepłych życzeń, które padły przy okazji odnowienia doktoratu ks. inf.  prof. Jana Kowalskiego nie sposób zliczyć. Przyczynkiem do tej uroczystości była pięćdziesiąta rocznica obrony doktoratu zacnego jubilata.


Seminaryjne obchody rozpoczęły się uroczystą Eucharystią sprawowaną przez  abp. Wacława Depo. Słowo Boże wygłosił abp senior Stanisław Nowak. Kaznodzieja wskazał na ogromny dorobek naukowy księdza infułata, mówił także o jego wielkiej miłości do aeminarium, czego wyrazem są liczne dary, których jest ofiarodawcą. - Nawet na wykłady do Wrocławia ksiądz profesor jeździł pociągiem, bo zaoszczędzone pieniądze były potrzebne gdzie indziej - tu, w seminarium, i nie szczędził ksiądz  swych sił, by wspomóc to miejsce tak nam wszystkim drogie - wskazał emerytowany biskup częstochowski, wspominając także inne dokonania kapłana obchodzącego jubileusz. Po Mszy Świętej w Auli św. Jadwigi odczytane zostały listy gratulacyjne środowiska naukowego. Laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna. Przedstawił dorobek naukowy ks. prof. Kowalskiego. Następnie głos zabrał sam jubilat, przedstawiając wzruszające wspomnienia z lat pracy nad doktoratem. Kapłan wyraził wdzięczność wobec Boga i ludzi za wszelkie dobro w swym życiu. Pomimo sędziwego wieku nie brak mu radości i entuzjazmu.

Księdzu profesorowi  dziękujemy za tyle gestów dobroci wobec naszego seminarium i pracę dydaktyczną włożoną w formację minionych pokoleń kleryków, których był ojcem duchownym i rektorem oraz życzymy jak najdłuższych lat spędzonych w zdrowiu i pogodzie ducha.

kl. Marcin Krężelok