Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Spotkaj Boga w Jego słowie! Proponujemy rozważenie krótkiego, ale pełnego w treść fragmentu z Ewangelii św. Mateusza. Jak co tydzień, dostarczamy kilka pomocnych myśli w lekturze Pisma Świętego.

 

Naszą propozycję rozważania podanego fragmentu znajdziesz tutaj: www.seminarium.czest.pl/pliki/Slowo5