Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W 28. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - 16 października, odbyła się już czwarta z kolei Procesja Różańcowa Rycerstwa Niepokalanej, będąca dziękczynieniem za pontyfikat papieża Jana Pawła II i modlitwą o jego rychłą beatyfikację. Uczestniczył w niej metropolita częstochowski arcybiskup Stanisław Nowak, księża, siostry zakonne, mieszkańcy Częstochowy, członkowie Rycerstwa Niepokalanej, jak również alumni naszego seminarium. Rozpoczęła się ona o godzinie 17.00 na placu katedralnym, a jej zwieńczeniem była uroczysta, Eucharystia sprawowana w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Nowaka. Procesji przemierzającej Aleje Najświętszej Maryi Panny, towarzyszyły śpiewy ku czci Maryi i odmawianie tajemnic chwalebnych Różańca świętego. Niezwykłym ubogaceniem modlitwy były pantomimy odnoszące tajemnice różańcowe do życia współczesnych ludzi. Wystawiła je młodzież z Koła Teatralnego, działającego przy parafii św. Maksymiliana w Częstochowie.

Powitanie uczestników procesji i rozpoczęcie modlitwy różańcowej
pod archikatedrą - arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak.

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej niesiona w procesji przez alumnów
oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń naszej archidiecezji.

Metropolita częstochowski w procesji wśród alumnów i kapłanów.

Pantomima inspirowana treściami różańcowych tajemnic Światła w wykonaniu
Koła Teatralnego z parafii św. Maksymiliana w Częstochowie.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie niosący
obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.

Klerycy podążający w procesji.

Uroczysta Msza św. w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem
arcybiskupa Stanisława Nowaka.