Szukaj
Z nauczania Kościoła
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" – List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania  11-17 września 2016 r.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

20 marca przeżywaliśmy uroczystość świętego Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia udaliśmy się do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, gdzie wraz z tamtejszymi alumnami spędziliśmy wspólne chwile pod opieką tego wyjątkowego patrona.

Rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył bp Grzegorz Kaszak. Biskup sosnowiecki wygłosił do nas Słowo Boże, w którym zaznaczał, że „warto młodemu człowiekowi dawać, stawiać przed jego oczy, serce, umysł – przykłady. Tych którzy się poświęcali…”. Dalej ksiądz biskup zaznaczył, że „jedną z takich postaci, o których warto mówić dziś młodemu człowiekowi, jest święty Józef”.

Ze słowami biskupa wspaniale spasowała się sztuka przygotowana przez alumnów Niższego Seminarium Duchownego, którzy ukazali w ciekawy sposób życie świętego Józefa. Przesłaniem, które możemy odczytać z ich przedstawienia, jest przede wszystkim wierne i ufne poszukiwanie Boga i Jego woli w naszym życiu.

Na zakończenie dnia wszyscy spotkaliśmy się przy kolacji, podczas której rektor Niższego Seminarium Duchownego, ks. Jerzy Bielecki, podziękował wszystkim za udział wspólnot, które uczestniczyły w tegorocznych obchodach. Warto wspomnieć, że zarówno dla NSD jak i dla Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Sosnowieckiej, dzień ten był dniem odpustu.

MG