Szukaj
Z nauczania Kościoła
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" – List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania  11-17 września 2016 r.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Najnowsza, prosto z wydawnictwa, książka naszego Profesora, ks. Arkadiusza Olczyka. Polecamy jej lekturę. Naprawdę warto ją przeczytać!


Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk, Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996), wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2017, ss. 264.

Książka jest wydana w twardej oprawie, zawiera wiele czarno-białych i kolorowych zdjęć związanych ze stygmatyczką Gretą, m.in. drastyczne, jak krwawiła w Wielki Piątek.

 

Ze Wstępu do książki:

Od 2005 roku każde swoje wakacje spędzałem pomagając duszpastersko w par. Heede, w północno-zachodnich Niemczech. To tam na progu II wojny światowej, w latach 1937-1940, Matka Boża objawiała się czterem dziewczynkom. Swoistą kontynuację a zarazem i swego rodzaju weryfikację objawienia te znalazły w życiu jednej z wizjonerek  - mistyczki Grety Ganseforth, która w 1943 roku otrzymała stygmaty męki Chrystusa a wraz z nimi mistyczne przesłania od Jezusa, Maryi i aniołów. Z różnych względów, o czym możemy dowiedzieć się z niniejszej publikacji, objawienia w owym "Lourdes Północy" nie doczekały się do dzisiaj oficjalnej wypowiedzi ze strony Kościoła. Heede nie jest uznane za sanktuarium, ale za "miejsce modlitwy", do którego licznie przyjeżdżają ludzie z całej okolicy oraz z zagranicy (także z Polski), by tam się modlić i spowiadać.

Miałem łaskę osobistego spotkania Grety Ganseforth w ostatnich miesiącach jej życia (w sierpniu 1995 roku), modliłem się w jej pokoju oraz doświadczyłem naocznie krwawienia jej stygmatów. Co więcej, miałem także możliwość wielokrotnych rozmów z dwójką innych "widzących" dziewczynek – z Marią Ganseforth (siostrą Grety), gdy jeszcze żyła oraz z mieszkającą wciąż w Heede Anni Schulte. Ponadto dałem swoje kapłańskie słowo niezwykłemu świadkowi tamtych wydarzeń, długoletniemu spowiednikowi Grety, a zarazem swemu bliskiemu kapłanowi i przyjacielowi, 91-letniemu już ks. Johannesowi Brinkmannowi, że „sprawę Heede” i "sprawę Grety" przybliżę polskim czytelnikom. Ta książka jest wypełnieniem owego "testamentu"!

 

Oto spis treści:

 

O autorze…

Wprowadzenie…

Dzieciństwo i młodość Grety Ganseforth (1926-1947)…

Objawienia Matki Bożej (1937-1940)…

Działania nazistów wobec dzieci…

Wywiad z Gretą Ganseforth (24.07.1981)...

Ks. Proboszcz Rudolf Diekmann (1885-1966) …

Fragmenty z dokumentacji ks. Diekmanna…

Uzupełnienia ks. Johannesa Brinkmanna…

Ks. Johannes Brinkmann i „sprawa Heede”…

Osobiste świadectwa różnych osób o Grecie…

Greta – psychopatką?....

Ks. Brinkmann i jego doświadczenia z Gretą (1981-1996)…

Przeżycia mistyczne Grety…

Przejście do wieczności Grety (27.01.1996)…

Biskup Franz Josef Bode – Heede miejscem modlitwy i pokuty…

Wyjaśnienia…

Epilog…

 

Książkę można zamawiać mailowo (także z dedykacją autora) pod adresem:

a.olczyk@czestochowa.opoka.org.pl    Cena 1 egz. – 35 PLN