Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po ponad dwóch latach formacji, alumni III roku zostali uznani za godnych przyjęcia stroju duchownego, jako zewnętrznego znaku przynależności do Chrystusa. W niedzielę, 29. października 2006 roku, 21 kleryków III. roku, po raz pierwszy założyło uroczyście poświęconą sutannę. Uroczystość miała miejsce podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Rektor Włodzimierz Kowalik wraz z księdzem Krzysztofem Jeziorowskim - prefektem alumnów oraz księdzem Remigiuszem Lotą, ojcem duchownym III roku. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli w Misterium, podczas którego nowoobłóczeni ukazali codzienne życie seminarium przebiegające w rytmie wyznaczonym czterema aspektami formacji do kapłaństwa.

Nowoobłóczeni alumni III roku.

Bliscy i goście nowo obłóczonych zgromadzeni na auli seminaryjnej.