Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po ponad dwóch latach formacji, alumni III roku zostali uznani za godnych przyjęcia stroju duchownego, jako zewnętrznego znaku przynależności do Chrystusa. W niedzielę, 29. października 2006 roku, 21 kleryków III. roku, po raz pierwszy założyło uroczyście poświęconą sutannę. Uroczystość miała miejsce podczas Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Rektor Włodzimierz Kowalik wraz z księdzem Krzysztofem Jeziorowskim - prefektem alumnów oraz księdzem Remigiuszem Lotą, ojcem duchownym III roku. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli w Misterium, podczas którego nowoobłóczeni ukazali codzienne życie seminarium przebiegające w rytmie wyznaczonym czterema aspektami formacji do kapłaństwa.

Nowoobłóczeni alumni III roku.

Bliscy i goście nowo obłóczonych zgromadzeni na auli seminaryjnej.