Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Drzwi seminarium otwarte na oścież! Przyjdź i zobacz, jak żyją klerycy. Taka okazja przydarzy się 13 maja 2017 r., kiedy to odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w częstochowskim seminarium duchownym. Na uczestników czeka wiele atrakcji.

 

Dzień Otwartych Drzwi rozpocznie się o godz. 9.30. Niedługo potem uczestnicy tego wydarzenia wezmą udział w grze terenowej po seminarium. Podzieleni na grupy, będą wykonywać różnego rodzaju zadania, przy których nie zabraknie dobrej zabawy. Poznają przy tym realia życia seminaryjnego i spotkają się z klerykami. Możliwość rozmowy z alumnami to jeden z głównych punktów programu Dnia Otwartych Drzwi. Będą oni do dyspozycji gości, by dzielić się swoim doświadczeniem wiary i powołania.

W programie oczywiście znajdzie się także Msza Święta z homilią skierowaną szczególnie do młodych, szukających swojej życiowej drogi. Całość wydarzenia zakończy się o godz. 15.00.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni się chłopcy i młodzi mężczyźni, szczególnie ministranci wraz ze swoimi duszpasterzami. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo (wsd.czestochowa@gmail.com) lud telefonicznie (694 608 881).