Szukaj
Z nauczania Kościoła
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" – List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania  11-17 września 2016 r.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dzień skupienia to dla wspólnoty czas zatrzymania, pogłębionej refleksji i ufnego zawierzenia. W tym miesiącu ten dzień miał dla naszej częstochowskiej almae matris szczególne znaczenie, ponieważ odbywał się w przededniu święta naszej Matki i Królowej. Charakter więc tych duchowych ćwiczeń był na wskroś maryjny. W klimat życia Maryi poprzez biblijną refleksję wprowadził nas ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych.

 

Jego słowa przypomniały nam o tym, jak wielkie znaczenie ma w życiu każdego chrześcijanina, a zwłaszcza kapłana, zdrowa, oparta na słowie Bożym i nauczaniu Kościoła maryjna pobożność. Podczas konferencji kapłan przeprowadził nas przez wszystkie biblijne momenty, w których Maryja wielbi Boga, cieszy się z misji, jaką otrzymała, przeżywa niepokoje związane z zaginięciem Syna podczas pielgrzymki do Jerozolimy, mroki wiary, gdy przypatruje się Jego Męce i Śmierci oraz radość Zmartwychwstania. Kaznodzieja korzystał z dosłownych przekładów Pisma Świętego z języków oryginalnych, co pozwoliło odkryć wiele ciekawostek związanych z rozmaitymi narracjami biblijnymi.

Ufamy, że to spotkanie z Maryją wyda w naszym życiu błogosławione owoce. A ks. Grzegorzowi dziękujemy za wygłoszenie słowa Bożego i rozpalenie w nas ognia miłości do Matki Zbawiciela.

kl. Marcin Krężelok