Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dzień skupienia to dla wspólnoty czas zatrzymania, pogłębionej refleksji i ufnego zawierzenia. W tym miesiącu ten dzień miał dla naszej częstochowskiej almae matris szczególne znaczenie, ponieważ odbywał się w przededniu święta naszej Matki i Królowej. Charakter więc tych duchowych ćwiczeń był na wskroś maryjny. W klimat życia Maryi poprzez biblijną refleksję wprowadził nas ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych.

 

Jego słowa przypomniały nam o tym, jak wielkie znaczenie ma w życiu każdego chrześcijanina, a zwłaszcza kapłana, zdrowa, oparta na słowie Bożym i nauczaniu Kościoła maryjna pobożność. Podczas konferencji kapłan przeprowadził nas przez wszystkie biblijne momenty, w których Maryja wielbi Boga, cieszy się z misji, jaką otrzymała, przeżywa niepokoje związane z zaginięciem Syna podczas pielgrzymki do Jerozolimy, mroki wiary, gdy przypatruje się Jego Męce i Śmierci oraz radość Zmartwychwstania. Kaznodzieja korzystał z dosłownych przekładów Pisma Świętego z języków oryginalnych, co pozwoliło odkryć wiele ciekawostek związanych z rozmaitymi narracjami biblijnymi.

Ufamy, że to spotkanie z Maryją wyda w naszym życiu błogosławione owoce. A ks. Grzegorzowi dziękujemy za wygłoszenie słowa Bożego i rozpalenie w nas ognia miłości do Matki Zbawiciela.

kl. Marcin Krężelok